۱۳۹۱ آذر ۲۹, چهارشنبه

مراقب خبرنگار تقلّبی به نام ونداد اولاد عظیمی‌ باشید
فردی به نام ونداد اولاد عظیمی‌ ساکن هندوستان که در سایت ایران گلوبال به عنوان لینک گزار حساب کاربری دارد با استفاده از سایتهای اشتراک لینک همچون بالاترین(حسابهای متعددی در آنجا دارد از جمله vartanوkhandeh و ...)اقدام به معرفی‌ خود به عنوان خبرنگار می‌کند .ایشان در دامن زدن به نفرت قومی استاد هستند و با توهین به هموطنان آذری به تحریک آنها پرداخته و به نفرت قومی دامن میزنند.

مطابق اخبار رسیده این خبر نگار قلابی با سوً استفاده از پناهندگان اقدام به طلب و اخذ پول از آنها جهت کیس سازی مینمایند.

موضوع جهت بررسی بیشتر به سازمانهای ژورنالیستی بین المللی گزارش شده است

به تمامی هموطنان پناهنده عزیز توصیه میشود به شدت مراقب وی باشند و در صورت تماس ایشان با ،تماس خود را قطع نمیند زیرا آقای عظیمی‌ اقدام به ضبط صدا و سوً استفاده از آن نیز مینماید.اطلاعات بعدی در این مورد متعاقبااعلام خواهد شد.

هیچ نظری موجود نیست: