۱۳۹۱ آذر ۳۰, پنجشنبه

ونداد اولاد عظیمی‌ پس از افشا شدن ماهیت اش


پس از افشای ماهیت ونداد اولاد عظیمی‌ ،ایشان   سخت به تکاپو افتاده  تا آب رفته را به جوی باز گرداند  اما با توجه به مدارک و شواهد موجود و رفتار ونداد اولاد عظیمی‌ در گذشته و پس از افشایش، اسناد و مدارک ارتباط ونداد اولاد عظیمی‌ با متقلبین برای سوً استفاده مالی‌ از پناهندگان و همچنین ارتباط ونداد اولاد عظیمی‌ با داشناک‌ها منتشر خواهد شد  در حال آماده کردن چند مصاحبه ویدئویی با پناهندگان و قربانیان ونداد اولاد عظیمی‌ هستیم.

هیچ نظری موجود نیست: