۱۳۹۱ شهریور ۱۵, چهارشنبه

کودتای سلطنت طلبان درفضای مجازی ناکام مانداز اولین ساعت  صبح امروزسیل لینکهایی‌ تحت عناوین فراخوان رضا پهلوی برای همبستگی‌ و شورای ملی‌ (شورای  سه‌ نفره سلطنت طلبان)در بالاترین سرازیر شد .عمده لینکها بدون آنکه حتا یک سایت معتبر آنها را چاپ کند از وبلاگ‌های خلق الساعه بودند که اقدام به لینک گذاری در بالاترین مینمودند . 
بسیاری از آن لینک گذاران از روزها قبل وعده اعلام موجودیت شورای ملی‌ به رهبری رضا پهلوی را داده بودند اما با انتشار فراخوان رضا پهلوی که هیچ اسمی از شورای ملی‌ در آن فراخوان نیامده بود مطابق آنچه که از قبل پیش بینی‌ کرده بودیم سر دکاندران شورای ملی‌ (سلطنت طلبان)بی‌ کلاه ماند و معلوم شد که آقای رضا پهلوی، طرفداران خود را نیز قربانی بلند پروازیهای خود می‌کند و در این رابطه گویا به آنها گفته بوده که شما بروید شوراي ملي  را اعلام فرمایید من هم تشریف فرما میشوم(مطابق مثل تو بزن من میام)اما پس از آنکه انبوه لینکهای این شورای جعلی در بالاترین منتشر شد ونه تنها توجهي  را جلب نکرد بلکه سبب اعتراض هم گرديد( بخش نظرات لینکها را ببینید )اینبار انتشار فراخوان رضا پهلوی بدون آنکه نامی‌ از شورادر آن باشد،آب سردی بود بر پیکر آنها که تازه داشتند در تنور شورای خیالی خود به رهبری پیشوایشان خود را گرم میکردند ،غافل از آنکه پيشوايشان از آنها بعنوان موش آزمايشگاهي استفاده کرده است، در چنین وضعیتی سایت بالاترین نیز بلافاصله با اطلاع از زد و بند‌های مجازی چند نفر با انبوه آی‌ دی‌‌های ساختگی نه تنها موضوع داغ آنها را حذف نمودبلکهحساب بسیاری از کاربران متخلف را نیز بست.
قبلاهشدار داده بودیم که رضا پهلوی ابتدا با روان کردن پیاده نظام اینترنتی و مجازی خود، فضا را محک خواهد زد و اگر متوجه شود  استقبالی از شورای مورد نظر به عمل نمیاید پای خود را از معرکه بیرون خواهد کشید ! واقعا هم همانگونه شد و آقای رضا پهلوی فقط فراخوانی‌ صادر کرد که نه نامی‌ از شورا در آن بود و نه اساسا حرفي تازه در آن یافت میشد .
 ادامه خواهد داشت

۳ نظر:

  1. بیچاره خروسک های درباری دودمان فاسده و فاجره و فاسقه پهلوی که قربانی پسر زنک محتاله و دلاله شازده تیغی شده اند.
    یا ضرب المثلی افتادم که گفت شتر در خواب بیند پنبه دانه..........

    پاسخحذف
  2. معتقدم نغمه سنجی خرانه ربع پهلوی از سر استیصال و درماندگی 30 سال و اندی خون دل خوردن و جگر خراشیدن و انزوایی است. مگر میتوان خیانت ها و خبا ثت های پدر مفلوکه و مطروده اش را از یاد برد?!!!!!
    دردا به حال این بلابه کار سباسی

    پاسخحذف