۱۳۹۱ شهریور ۱۶, پنجشنبه

شاهزاده رضا پهلوی به یاد آر


۱ نظر:

  1. در واقعه ی میدان ژاله، به گفته ی حاضران و تاریخ نگاران، این «چریک های فلسطینی» بودند که از روی پشت بام، هم به روی مردم و هم به روی سربازان آتش گشودند.
    شرکت چریک‌های بیرحم فلسطینی در کشتار "میدان ژاله" در ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ که به "جمعه سیاه" معروف شد.
    استاد مهدی شمشیری- چریک های فلسطینی در میدان ژاله ۱
    استاد مهدی شمشیری- چریک های فلسطینی در میدان ژاله ۲

    پاسخحذف