۱۳۹۱ شهریور ۱۴, سه‌شنبه

اداره ساواک شورای ملی‌! قبل از خود شورا آغاز به کار کرد
 الف نگار: 
بیش از سی‌ سال از عمر حکومت ننگین و جنایتکار جمهوری اسلامی می‌گذرد ،در طی‌ این همه سال هر حرکت و جنبشی در ایران علیه استبداد با شدیدترین و وحشیانه‌ترین برخوردهای سرکوبگرانه روبه رو شده است و در همه این سالها هیچکدام از آنها که اکنون به نام شاهزاده و شاه و سلطنت وارد میدان شده اند هرگز حضوری حتا در حد صدور بیانیه نیز نداشته اند.

پس از آغاز جنبش سبز بود که این گروه‌ها کم کم از پستو و مخفیگاه‌های  خود کمی‌ به بیرون خزیدند و اما همین خزیدن لاک پشتی‌ آنها نه تنها کمکی‌ به جنبش سبز نکرد بلکه مایه نفاق و در هم ریختگی میان صفوف مبارزین گشت .

منشا این نفاق همان اشرافیت و از موضع بالا صحبت کردن آنها بود و مردم و نیروهای سیاسی فرهیخته نیز در پاسخ به اشرافیت قدیم از آنها خواستند تا به همان پستوهای خویش برگردند .سلطنت طلبان این مستبدین دیروز آمده بودند تا به استقرار دموکراسی کمک نمایند!اما به جای اینکه باری از دوش ملت بردارند ،خود باری شدند بر دوش ملت ،یکی‌ پرچم میفروخت یکی‌ بادکنک مزین به تمثال اعلیحضرت  هوا میکرد دیگری میتینگ‌ها را به هم می‌ریخت آندیگری به حسین و میر حسین وچپي ها وراستي ها و زندانیان سیاسی توهین میکرد و چنین شد که آنها به جای اینکه بخشی از راه حل باشند تبدیل به بخشی از مشکل شدند و اینک با بلند شدن ناقوس جنگ و شنیدن بوی باروت ،بیش از پیش به وجد آمده اند تا اگر نتوانستند تاجگذاری مولای خود را ببینند حد اقل درروياي خويش از رهگذر  جنگ و آویختن به تمثال آویزان اعلیحضرت شاهزاده ،تبديل به  کرزای و طالبانی شوند!

طی‌ روزهای گذشته و پس از افشاگری‌هایی‌ پیرامون تحرکات زیر زمینی‌ شاه پرستان خود پرست ،دهها ایمیل تهدید و تفتیش گونه داشته‌ام و هر کدام از آنها به شیوه ساواک اینجانب را هم مورد تهدید، هم تفتیش و بازجویی قرارداده اند و هم پیشنهاد سکوت و تطمیع نیز نموده اند .به نظر میاید قبل از تشکیل شورای ملی‌ (بخوانید شورای سلطنت طلبان)اداره ساواک آن شورا آغاز به کار نموده است .نوع نوشتار‌ها و تهدید‌ها به سبک ساواک می‌باشد و بسیار مایل هستند که بدانند من کیستم برای همین تنها در معرفی‌ خود می‌توانم بگویم من همانی هستم که سال‌ها در شکنجه گاه‌های هم ساواک بوده‌ام و هم جمهوری اسلامی و اینک به نام نگار می‌نگارم چون نیک‌ می‌دانم که از گزند شما در خارج کشور هم در امان نخواهم بود.

آری بوی جنگ میاید و ساواکی‌ها در حال ساختن کاخ آرزوهای خود بر ویرانه‌های ایران هستند غافل از آنکه در ایران فردا قبل از هر چیز باید درقبال آنچه  که از خزانه ملت ایران به یغما برده و در آمریکا و اورپا برای خود بیزینس ساخته اند و کاباره‌ها و قمار خانه‌های لاس وگاس را رونق بخشیده اند حساب پس دهند .هم آنها و هم ایادی رژیم جمهوری اسلامی باید بابت همه جنایاتشان و چپاولشان ،به ملت ایران حساب پس دهند.جنایتکار و دزد خوب و بد نداریم همه دزدان و جنایتکاران باید محاکمه گردند و حساب پس دهند چه ایادی جمهوری اسلامی باشند و چه رژیم سابق.

فرداي آزادي ايران بسیاری از آنها هرگز جرات ورود به ایران را نخواهندداشت حتا اگر حکومت را نیز به آنها بسپاریم همانگونه که تابه اکنون جرات نکرده اند  نام خود را زیر نوشته خود تحت عنوان  اعلامیه کمیته موقت هماهنگی برای تشکیل شورای ملی ایران (بخوانيد کميته موقت اداره دوم ساواک )بگذارندطی‌ سی و چهار سال گذشته کجا بودند آنگاه که هزاران هزار ایرانی شکنجه و اعدام می‌شدند ؟اطلاعات کاملا موثقی در دست است که امثال ثابتی پشت شورای ملي!( سلطنت طلبان) هستند و قبل از تشکیل شورا از هم اکنون اداره دوم ساواک در خارج کشور تشکیل داده اند .

آنها ترتیبی داده اند که جماعتی با تهدید و تطمیع زیر بیانیه مجهول آنها را امضا کنند ،پایه‌های تشکیلاتی مخوف را بنا نهاده اند که غیر از خود کسی‌ را در اندرونی آن راهی‌ نیست .

برای اثبات ادعاهای خود در انتظار انتشار اسامی و افراد و جزوات آنها میمانیم در سایتی که مکررا گاه فعال و گاه غیر فعال میشود.

alef.alefba@yahoo.comهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر